Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region Midtjylland Neurologi - Neurologisk sengeafsnit

Region Midtjylland Neurologi - Neurologisk sengeafsnit
En unik mulighed for fordybelse og specialisering inden for epilepsien Kunne du tænke dig at arbejde med langtidsmonitorering (LTM = Long Term Monitoring) af voksne til video-EEG overvågning? - I neurologisk sengeafsnit har vi en lille enhed, hvor der indlægges patienter til video-EEG overvågning. Til denne funktion søger vi en sygeplejerske/social- og sundhedsassistent og tilbyder en fast stilling på 37 timer om ugen i blandede vagter. Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2022 eller efter aftale. Langtidsmonitorering af epilepsipatienter Vores video-EEG stuer er en integreret del af sengeafsnittet med plads til døgnovervågning af to patienter fra mandag til fredag. Formålet med video-EEG undersøgelsen (LTM) er, at undersøge hjernens aktivitet med EEG (ElektroEncefaloGrafi) under anfald, samtidig med at anfaldet videooptages. Når patienten får et anfald, er det personalets opgave at teste patientens bevidsthedsniveau og dermed klarlægge hvilken type epilepsi, der er tale om....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022