Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Haderslev Kommune Rehabiliteringscentret

Haderslev Kommune Rehabiliteringscentret
Kom og bliv en del af aftenholdet. Pr. 1. november 2022 søger Døgnrehabiliteringscentret en dygtig social- og sundhedsassistent til at indgå i et spændende tværfagligt samarbejde omkring borgerens rehabiliteringsforløb. Er du engageret i dit fag og brænder du for at gøre en positiv forskel for borgere med forskellige former for funktionstab, så er denne stilling måske noget for dig. I Haderslev Kommunes ældrepleje arbejder vi målrettet med at skabe en værdifuld hverdag for vores borgere. Dette gør vi ved at hjælpe den enkelte borger med netop det, der er mest værdifuldt i hans/hendes hverdag og ved at prioritere nærvær, respekt og anerkendelse. Vi er i Senior og Rehabilitering i en rivende udvikling, hvor vi går foran i udviklingen af helt nye tilbud til borgerne. Vi afprøver aktuelt ”plejehjem i eget hjem”, etablerer selvstyrende tværfaglige teams i Hjemmeplejen og arbejder i vores E-distrikt med at re-designe vores services og implementere velfærdsteknologier. Hvem er vi?...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022