Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Silkeborg Kommune Birkeparken

Silkeborg Kommune Birkeparken
Socialpsykiatri og Rusmiddelsektionen i Silkeborg Kommunes Socialafdeling søger to bostøtte medarbejdere med en social eller sundhedsfaglig baggrund. Vi tilstræber en stilling på ca. 37 timer om ugen i Team Birkeparken bostøtteteam med start 1. november 2022. Arbejdstid primært dagtimer, dog med arbejde hver 6 weekend og en aften vagt om ugen (kl. 16-20). Arbejdsopgaver i Team Birkeparken: Team Birkeparken består af 11 medarbejdere og arbejder inden for et bredt felt af socialpsykiatriske indsatser. Teamet rummer stor kompleksitet i opgaveløsningen og arbejder med mange forskellige indsatser som bostøtte (SEL §85), og bofællesskab. Opgaverne er mangfoldige og tager udgangspunkt i borgerens egne ønsker om ”det gode liv” Teamet tilbyder bostøtte i dagtimer i borgernes eget hjem. Derudover har vi Bostedet Birkeparken med 12 lejligheder, samt en akutlejlighed, tilbuddets målgruppe er borgere mellem 35-65 år. Diagnoser vil primært være almene psykiatriske og sociale problematikker som...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022