Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Kulturministeriet, Departementet

Fuldtid
Kulturministeriet, Departementet
Rigsarkivet er en offentlig myndighed og kultur- og forskningsinstitution under Kulturministeriet. Rigsarkivet er en bærende kraft i at indsamle og bevare data om det danske samfund og dets udvikling og ikke mindst stille de mange data til rådighed for samfundet. Om jobbet Som rigsarkivar vil du stå i spidsen for en stærk faglig institution og have det overordnede ansvar for Rigsarkivets samlede virksomhed, såvel økonomisk som fagligt. Rigsarkivet er i gang med en gennemgribende moderniseringsproces med det overordnede mål at sikre en dækkende dokumentation af samfundets udvikling og stille den viden og indsigt til rådighed for alle – både borgere, forskere, journalister og andre offentlige myndigheder. De seneste år har Rigsarkivet fået en række nye forvaltningsopgaver og spiller i stigende omfang en rolle som dataleverandør til andre offentlige myndigheder. Du vil som rigsarkivar få den øverste ledelse af knap 300 medarbejdere fordelt i København, Odense, Viborg...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022