Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Silkeborg Kommune Arendalsvej - Bodel 1 + 2

Silkeborg Kommune Arendalsvej - Bodel 1 + 2
Kunne du være vores nye vikar?? Botilbuddet består af to botilbuds, hvor der løbende er behov for vikartilknytning til en god arbejdsplanlægning. Vi søger derfor vikarer til afløsning generelt og med tilknytning til botilbuddene. Arbejdstiderne vil være både morgen og aften samt i weekends. Der vil i ferieperioder være mulighed for mere arbejde. I forbindelse med ferieafvikling er der ligeledes et behov for løsning af natarbejde, her vil du arbejde alene med mulighed for telefonisk kontakt ved behov. Vi kan aftale arbejdstiden i forhold til f.eks. dit studie. Voksen Handicap området er et særdeles spændende arbejdsfelt og relevant for alle studerende indenfor social- og sundhedsområdet. Derfor vil vi gerne modtage ansøgninger fra studerende der ønsker et job under studie. Du vil altid være på arbejde sammen med andet fast personale. I botilbuddene bor borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, og alle har derfor brug for hjælp til dagligdagens funktioner og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Silkeborg Kommune Arendalsvej - Bodel 1 + 2
Botilbuddet Arendalsvej søger medarbejder med erfaring om borgere med varig funktionsnedsættelse og autismespektrum forstyrrelser til stilling på Arendalsvej 280. Den ledige stilling er på 30 timer ugentligt med arbejde hver 3. weekend, og med både dag og aften arbejde. Har du lyst til at være med til en aktiv udvikling af botilbuddet, så ser vi gerne, at du søger. Botilbuddet Arendalsvej består af et botilbud og et bofællesskab, hvor vi sammen arbejder med den faglige udvikling og organisering. Vi arbejder i teams omkring den faglige indsats og der er forventninger til hver enkelt medarbejders engagement, faglighed og fleksibilitet ind i samarbejdet herom. Medarbejderteamet hos os består af social- og sundhedsassistenter, socialpædagoger, ergoterapeuter, socialrådgiver, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, hvor fysioterapeuter og sygeplejersker også kan indgå i den tværfaglige personalegruppe. Botilbuddet er for borgere med udviklingshæmning og/eller væsentlige...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022