Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Silkeborg Kommune Tværgående Sundhed

Silkeborg Kommune Tværgående Sundhed
Har du lyst til at sætte dit præg på uddannelses- og rekrutteringsområdet i Sundhed og Omsorg i Silkeborg Kommune? Silkeborg Kommunes Sundhed- og Omsorgsafdeling søger pr. 1. november 2022 en uddannelsesansvarlig, der dels er uddannelsesansvarlig for sygeplejestuderende og andre professionsuddannelser og dels er projektleder for afdelingens ambitiøse rekrutterings- og fastholdelsesindsats. Vi kan tilbyde dig et spændende job, der rammer ind i en højaktuel og højt prioriteret dagsorden om uddannelse, rekruttering og fastholdelse. Et job der rummer gode muligheder for udvikling, samarbejde og indflydelse. Som uddannelsesansvarlig vil du blive ansat i Sundhed og Omsorg i Tværgående Sundhed. Sektionen arbejder ud over uddannelse med sundhedsfremme og forebyggelse, rehabilitering samt frivillighed. Kendetegnet for sektionen er, at vi arbejder på tværs af sektioner, afdelinger og sektorer. Sektionen er desuden kendetegnet ved høj faglighed, udbredt med- og selvbestemmelse og et stort...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022