Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Aalborg Kommune Attruphøj

Aalborg Kommune Attruphøj
Attruphøj er et botilbud til voksne med erhvervet hjerneskade og hører under Fagcenter for erhvervet hjerneskade og fysisk handicap. Der er 28 boliger fordelt på tre huse. Grundet borger tilgang søger vi både faste afløsere og timelønnede vikarer, der kan arbejde på tværs af de 3 huse dag, aften, weekend og helligdage. Ligeledes søger vi faste afløsere til at arbejde om natten – også på tværs af de 3 huse. Du bedes angive i ansøgningen hvorvidt du ønsker at arbejde om natten eller dag/aften. Det vil være en fordel hvis du har en pædagogisk/sundhedsfaglig baggrund og/eller erfaring med målgruppen. Timetallet er varierende og kan være på fast timetal eller som timelønnede. Stillingerne ønskes besat snarest muligt eller senest den 1. oktober 2022. Borgerne har alle kognitive skader, og flere har en udadreagerende adfærd som både kan være af verbal og fysisk karakter. Borgerne har brug for massiv støtte og en del modtager én til én støtte dagen igennem. I alle huse består arbejdet...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022