Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Aalborg Kommune Plejeboliger Gug

Aalborg Kommune Plejeboliger Gug
Motiveres du af at skabe gode forløb for borgere i komplekse sygdomsforløb, og vil du være med til at forebygge indlæggelser i et tæt samarbejde med sygehus, egen læge og andre relevante samarbejdsparter? Så har du nu mulighed for at blive del af teamet med ansvar for midlertidige pladser på Gug Plejehjem. Gug Plejehjem ligger i grønne omgivelser med 65 boliger, hvoraf 41 er somatiske pladser, og 24 er midlertidige pladser. Der er en god stemning blandt de godt 100 medarbejdere, beboere og pårørende og hjemlig hygge med bl.a. en kiosk, der drives af frivillige, mange traditioner og aktiviteter. Der er et stort fokus på helhed og sammenhæng for den enkelte beboer, som værdiskabende og rammen for en god hverdag. Ledelsen har i samarbejde med medarbejderne iværksat en involverende proces for at understøtte de faglige og sociale arbejdsfællesskaber på alle afdelinger. Du bliver en del af teamet, der har ansvaret for de midlertidige pladser, og du skal være med til at bygge...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Aalborg Kommune Plejeboliger Gug
Gug Plejehjem ligger i grønne omgivelser med 65 boliger, hvoraf 41 er somatiske pladser, og 24 er midlertidige pladser. Der er en god stemning blandt de godt 100 medarbejdere, beboere og pårørende og hjemlig hygge med bl.a. en kiosk, der drives af frivillige, mange traditioner og aktiviteter. Der er et stort fokus på helhed og sammenhæng for den enkelte beboer, som værdiskabende og rammen for en god hverdag. Ledelsen har i samarbejde med medarbejderne iværksat en involverende proces for at understøtte de faglige og sociale arbejdsfællesskaber på alle afdelinger. Vi kan tilbyde: Du får mulighed for at udvikle dine kompetencer i et kompetent fagligt fællesskab Du kommer ind i gode sociale arbejdsfællesskaber, hvor du selv er en aktiv og vigtig del Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads: En fast stilling i fortrinsvis dagvagt, i udgangspunktet på 37 timer/ugen Der vil løbende blive gennemført samtaler i takt med, at der kommer ansøgninger ind Du vil hurtigt efter en samtale...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Aalborg Kommune Plejeboliger Gug
På Gug plejehjem har det lige så stor værdi, at tage sig tid til at læse højt fra avisen, holde i hånd og være nærværende, lige så vel som der er stærk faglighed med medicinhåndtering eller sondepleje. Udgangspunktet er altid i borgerens ønsker og behov. Dine kolleger er social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og social- og sundhedshjælper, og alle har vi – ud over vores faglige kompetencer – personlige kompetencer, som hele tiden er i spil. Vi arbejder i teams, og har en udbredt forståelse for, at vi er ét fælles hus, og derfor hjælper vi selvfølgelig hinanden på tværs af vores afdelinger. Vi vil derfor gerne invitere dig til at søge en stilling her hos os, hvis du vil være med til at præge et hus i forandring, hvor netop din mening tæller!! Vi er i gang med højne vores faglige udvikling, forbedre arbejdsmiljøet og skabe social kapital. Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads: Vi søger følgende stilling: 2 Social- og sundhedsassistenter til blandede vagter...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022