Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region Midtjylland AFP Klinik for skizofreni - (OPUS)

Region Midtjylland AFP Klinik for skizofreni - (OPUS)
overvejende unge mennesker som har fået stillet en skizofreni- eller skizotypidiagnose? Har du en baggrund som ergoterapeut eller sygeplejerske? Så har du mulighed for at søge dette ét-årige vikariat i vores OPUS team på fuld tid Tiltrædelse 1. oktober eller snarest muligt derefter Såfremt stillingen besættes af sygeplejerske vil den indeholde weekendarbejde fredag-lørdag-søndag hver 3 uge. Konkret vil arbejdet bestå i at passe Psykiatrisk Rådgivningstelefon, som er en døgndækkende telefonlinje der modtager opkald fra hele Region Midt. Der vil være oplæring omkring dette Weekendarbejdet vil finde sted i sengeafsnit, men der vil ikke være deltagelse i afsnittets aktiviteter i øvrigt Om Afdeling for Psykoser Afdeling for Psykoser varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for psykoseområdet, samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022