Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG

Fuldtid
DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG
Dansk Skoleforening for Sydslesvig søger PPR-Psykolog Psykolog til tidlig indsats og opfølgning, i stærkt tværprofessionelt team Hos PPR arbejdes der aktivt med at skabe stærke tværprofessionelle teams bestående af psykologer og konsulenter på hhv. dagtilbud og skoleområde. Du vil derfor blive en del af udviklingsprocessen, der tager udgangspunkt i kerneydelsen: at skabe de bedste rammer, muligheder og vilkår for elever med specialpædagogisk behov. I PPR teamet arbejder vi for at skabe det bedste udgangspunkt for læring gennem trivsel og udvikling – for børn og deres familier. Holdet omkring barnet består af både interne og eksterne fagpersoner, og du vil blive en tæt samarbejdspartner og bindeled i arbejdet omkring tidlig indsats og opfølgning af igangsatte tiltag. Trivsel og fællesskaber Der er stor bredde i opgaverne, så en forudsætning for at lykkedes er at du evner at arbejde selvstændigt, løsningsorienteret og struktureret. Du kommer til at bidrage til at udvikle og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022