Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region Midtjylland Ældresygdomme

Region Midtjylland Ældresygdomme
Brænder du for uddannelse i klinisk praksis? Kan du motivere og inspirere andre? Er du teamplayer, som kan stå på egne ben? Er du god til at reflektere over egen og andres praksis? Kan du formidle det komplekse på en enkel måde? Har du geriatrisk erfaring eller anden erfaring med skrøbelige ældre? Er du optaget af at tilrettelægge sammenhængende patient-/borgerforløb på patientens præmisser? Så er du social- og sundhedsassistenten, der sammen med os vil være med til at uddanne kommende kollegaer. I de første 6 måneder af ansættelsen er du uden for normeringen. Tiden skal du bruge på at arbejde med din egen kompetenceudvikling inden for klinisk og pædagogisk praksis. Du vil få mulighed for at få grundigt kendskab til geriatriens kerneområder, som blandt andet består i det akutte område, ortogeriatri, neurorehabilitering, onkogeriatri og palliation at arbejde i et tværfagligt team i klinisk praksis at samarbejde med uddannelsesansvarlig sygeplejerske, kliniske vejledere...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022