Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Furesø Kommune Hjemme- og sygepleje

Furesø Kommune Hjemme- og sygepleje Ny Vestergårdsvej 21-23,3500Værløse,Danmark
i Hjemme- og Sygeplejen i Furesø Kommune Som Rehabiliteringsvejleder i Hjemmepleje- og sygeplejen vil du indgå i et dedikeret tværfagligt praksisfællesskab. Med det tværgående samarbejde vil vi gerne lykkes med visionen om ’en borger - en plan’ med borger som centrum for borgerforløbet. Du skal være med til at styrke den rehabiliterende indsats hos den enkelte borger med fokus på praksisnær og gensidig sidemandsoplæring og på rehabilitering, faglig sparring og tæt tværfagligt samarbejde omkring borgernes mål. Du skal bidrage til at afdække borgernes rehabiliteringsbehov og -potentiale ud fra en bred og helhedsorienteret rehabiliteringsforståelse samt understøtte varetagelse af ADL-opgaver i samarbejde med social- og sundhedshjælpere og -assistenter og sygeplejersker. Bidrage med ADL-vurderinger og fx vurderinger af mobilitet og balance samt bidrage med viden om borgerinddragelse, målsætning og motivationsarbejde og medvirke til vurdering, igangsættelse og udførelse af...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023