Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.
Fuldtid
CESA
Vores nye kollega skal sikre at koordineringen af vores opgaver sker på et højt fagligt niveau og i en god dialog med de kommuner, som vi samarbejder med. Samtidig skal du som koordinator være i tæt dialog med vores eksterne medarbejdere, der udfører opgaver med samvær, § 54 støttepersoner, familiearbejde, praktisk pædagogisk støtte og observationsopgaver, som du vejleder og superviserer i forhold til de opgaver, de løser. Du skal samtidig sikre kvalitet i opgaverne og være med til fortsat at udvikle vores metoder. Som socialkoordinator vil du både have koordineringsopgaver og selv være udfører af socialt og pædagogisk arbejde. F.eks. samvær og arbejde med familier. Vil du være med til at videreudvikle CESA’s ydelser med fokus på: - Barnets/den unges ressourcer og behov. - Inddragelse af barnet/den unges perspektiv - Barnets og familiens udviklingsmuligheder. - Helhedsorienteret indsats. - Systemisk tænkning, der søger bag om barnets adfærd. - Finde de styrker, der er til...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022