Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.
CESA
I CESA søger vi en barselsvikar til primært at varetage opgaver i vores behandlingstilbud for børn og unge, som vokser op i familier med alkohol- eller stofmisbrug. Om stillingen: CESA har fået midler til et fireårigt projekt, der løber frem til og med 2023, hvor vi tilbyder gratis behandling til børn og unge fra familier med alkohol- eller stofmisbrug. Målgruppen er 6-24 år, og vi tilbyder kortere individuelle samtaleforløb samt gruppeforløb (typisk 6-8 sessioner). Din primære funktion vil være at varetage disse opgaver sammen med et lille tværfagligt team bestående af psykolog, psykoterapeut, pædagog og socialrådgiver. Du skal dog som behandler være fleksibel i forhold til at kunne indgå i de forskellige opgaver, der ellers løses i CESA. Dine opgaver: Varetage samtaleforløb for børn og unge i projektet– både individuelle forløb og gruppeforløb Dokumentation og journalføring, herunder brugen af FIT (Feedback Informed Treatment) Opsporende arbejde i form af oplæg og undervisning,...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023