Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

CFD Rådgivning København

Deltid
CFD Rådgivning København
I Farum bor en ældre velbegavet mand, som både har et syns- og et høretab, og som har brug for hjælp fra en studerende ca. en gang om ugen i gennemsnitlig fire timer. Arbejdet består primært af ledsagelse til foredrag på blandt andet H. C. Ørsted Instituttet og DTU samt diskussion af naturvidenskabelig faglitteratur på højt niveau. Herudover er opgaven at hjælpe med administrativt arbejde, og ledsage, støtte med kommunikation, beskrive omgivelserne, hvor I færdes, samt videreformidle information. Der er ingen fysisk pleje forbundet med opgaven. Kommunikation med manden foregår ved tydelig og direkte tale. Hvis du ikke kender til ledsagelse i forvejen, skal vi nok lære dig det. Inden du begynder arbejdet som kontaktperson, skal du gennemgå et e-læringsforløb (samlet cirka 2,5 timers varighed), som giver en god introduktion til arbejdet. Denne undervisning foregår hjemme ved egen computer, og du får løn for den. Herudover sker oplæring dels ved manden selv og dels ved kursus og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
CFD Rådgivning København
Vil du gøre en stor forskel for et ældre menneske med syns- og høretab? På vegne af Københavns kommune søger CFD rådgivningen en kontaktperson til ældre kvinde med kombineret syns- og høretab. Kommunikationen med hende foregår ved tydelig og direkte tale. Hun er dårligt gående, og har ikke mulighed for at komme på gaden uden ledsagelse. Kvinden bor centralt i København. Hun er netop bevilget kontaktperson 3 timer om ugen. Som udgangspunkt ligger timerne en fast hverdag om ugen, men der kan være behov for, at du er fleksibel, hvis hun har brug for ledsagelse til f.eks. læge. Hun har tidligere arbejdet som kunstner, er kreativ og samfundsinteresseret. Hun har kat. Der er tale om timelønnet deltidsarbejde. Om arbejdet: Opgaven består primært af samtale, oplæsning og støtte til opgaver i hjemmet som kræver synsbeskrivelse og praktisk støtte. Derudover ledsagelsesopgaver ud af huset. Kvinden ønsker en kontaktperson som i begrænset omfang kan stille bil til rådighed til mindre ture....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022