Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sundhedsenheden

Sundhedsenheden
Har du lyst til at blive en del af vores sundhedsteam og være med til at løfte en vigtig sundhedsfaglig opgave med asylansøgere som en målgruppe? Sundhedsenheden i Røde Kors asylafdeling søger en erfaren og engageret sygeplejerske til klinikken ved Center Jelling. Organisatorisk er Center Jelling en del af Røde Kors asylafdeling Region Vest, som består af en række asylcentre i det midtjyske og på Langeland. Asylansøgere indkvarteret på opholdscenter Jelling kan være visiteret til omsorgscenteret, kvindeafdelingen i Region Vest eller være privat indkvarterede. Den sundhedsfaglige virksomhed i regionen varetages fra tre sundhedsklinikker, som ligger på asylcentrene. Klinikkerne er bemandet med sygeplejersker, sundhedsplejerske og kliniksekretærer. Der er tilknyttet læger til klinikkerne, og derudover sparrer og samarbejder sundhedspersonalet med asylafdelingens virksomhedsansvarlige læge, som er ansvarlig for den samlede sundhedsfaglige virksomhed i asylafdelingen. Røde Kors...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022