Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Forskning

Forskning 2100København Ø,Danmark
Vil du indgå i et forskningsprojekt, hvor vi skaber ny viden om, hvordan vi bedst møder den sårbare kræftpatient i vores sundhedsvæsen, og hvor dit arbejde er med til at gøre en forskel i forhold til at adressere ulighed i kræftforløbet? Baggrund Det er veldokumenteret, at der er stor ulighed i hele kræftforløbet - især blandt lungekræftpatienter, hvor mange patienter har svær sygdom, komplekse behov, og nogle også har et begrænset socialt netværk og sundhedskompetencer. Vores viden om, hvordan vi bedst yder støtte til kræftpatienter er primært baseret på ressourcestærke patienter, og vi mangler derfor viden om, hvordan vi bedst støtter de særligt sårbare kræftpatienter i sundhedsvæsenet. Udgangspunktet for projektet er NAVIGATE, en ny intervention som vi har udviklet målrettet sårbare lungekræftpatienter. Interventionen bygger på sygeplejerskenavigation, fysisk træning og monitorering af symptomer med det formål at forbedre overlevelsen og livskvaliteten. NAVIGATE projektet er en...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023