Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden
Jobbet Du bliver en del af et lille team af datakonsulenter, der arbejder for at understøtte digitalisering i de enkelte praksis i regionen, såvel som i det tværsektorielle samarbejde og i mødet med borgerne. Arbejdet som datakonsulent giver stor indflydelse på egne arbejdsopgaver som vil være afvekslende, udfordrende og med udviklingsmuligheder. Vi tilbyder grundig (og løbende) introduktion. Udover daglig sparring med dine kolleger i Center for Sundhed i Region Hovedstaden får du adgang til fagligt samarbejde og netværk med andre datakonsulenter i de øvrige regioner. Dine opgaver vil i første omgang være at: udføre telefonisk rådgivning, fjernsupport, e-mailvejledning og praksisbesøg planlægge og gennemføre informationsmøder og undervisning rådgive om anvendelse af patientdata til kvalitetssikring og –udvikling bidrage til anvendelsen af digital kommunikation og telemedicinske løsninger i praksissektoren medvirke ved planlægning og udbredelse af nye it-projekter i hele...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Region Hovedstaden 3400Hillerød,Danmark
Har du en ambition om at blive en bedre læge med smag for den uafklarede patient – så kan vi hjælpe dig: ”Afdelingen bærer præg af at have undergået en rivende udvikling, med et innovativt uddannelsesteam og kreative ideer til uddannelsesmiljøet. Inspektorerne ser en dedikeret ledelse, der har formået at skabe en fælles ånd, brænder for både afdelingen, uddannelse af yngre læger og specialet akutmedicin.” (Inspektorrapport, SST 17/8 2022) Har du lyst til at arbejde på et hospital, hvor fællesskab, høj faglighed og uddannelse er i fokus – så læs og send os en ansøgning: På Nordsjællands Hospital er vi i fuld gang med at implementere det akutmedicinske speciale, hvor diagnostik og behandling er i fokus. Den 1. februar 2023 - eller efter aftaler – besættes 2 introduktionsstillinger , sådan at vi i alt har 12 introduktionsstillinger i Akutmedicin og 10 KBU-læger. Introduktionslægen skal igennem hele sit forløb på 12 måneder arbejde i Akutafdelingen, hvor der fokuseres på behandlingen af...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Region Hovedstaden 2100København Ø,Danmark
Center for Diagnostik og Udredning (CVD) er en af hovedkræfterne i Region Hovedstadens psykiatriske udredning og diagnostik, og vi udvider nu med to stillinger - til besættelse 1. marts 2023 eller efter aftale. CVD er beliggende centralt på Østerbro - lige ved Svanemøllen Station, på det gamle Øresundshospital. Der er tale om fuldtidsstillinger. Om centret Centret er en administrativ og klinisk afdeling, der modtager alle henvisninger til elektiv behandling i Region Hovedstadens Psykiatri. Det er ’hovedindgangen’ til det psykiatriske hospital i Region Hovedstaden. Centret er organisatorisk placeret i patientlogistik- og dataafdelingen i den centrale administration. Alle hverdage er CVD bemandet med sygeplejersker, speciallæger og specialpsykologer i både voksen-, børne- og ungdomspsykiatri. Derudover er der en stab af sekretærer, en visitationskoordinator samt en visitationschef. Hovedopgaven i CVD er at vurdere, om patienten tilhører målgruppen for den hospitalsbaserede psykiatri...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Region Hovedstaden 2650Hvidovre,Danmark
Har du lyst til at arbejde med akutte ortopædkirurgiske patienter og weekendarbejde hver 3. weekend?? ” Vi har travlt, men vi har det sjovt og godt sammen” ”Man lærer rigtig meget – rigtig hurtigt”. Sådan siger medarbejderne på Ortopædkirurgisk afdeling på Amager og Hvidovre Hospital. Ortopædkirurgisk Afdeling - Er du vores nye kollega? Vi søger engagerede og nysgerrige sygeplejersker, som har lyst til at arbejde med akutte patienter i et opnormeret, akut sengeafsnit. Vi er en afdeling, hvor gode relationer mellem kolleger, kvalitet og sygeplejefaglig udvikling er i fokus. Det indebærer også, at vi tilbyder vores sygeplejersker efteruddannelse gennem et postgraduat udviklingsforløb. Vi tilbyder dig: Grundig oplæring gennem et mentorforløb, så du kommer godt og trygt fra start, ca. 6 uger Kursusforløb ”Godt på vej i sygeplejen” Kompetenceudvikling, med mulighed for deltagelse i et Postgraduat udviklingsforløb En personalegruppe med stor tværfaglig respekt Stor indflydelse på egen...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Region Hovedstaden 2100København Ø,Danmark
Vi vægter den gode sygepleje og værner om hinanden i sengeafsnittet på Rigshospitalet. ”Her får jeg hænderne i mange sygeplejeområder. Vores patienter er meget forskellige, selvom det er karkirurgi. Og så synes jeg, vi har et stærkt kollegialt fællesskab.” Emma, 11 måneder i Karkirurgi ”Jeg får en meget bred viden her, idet vores patienter fejler andre sygdomme udover at være karsyge. Det giver en god ballast omkring alle aspekter af sygeplejen” Andrea, 2 år 5 mdr. i Karkirurgi Vi søger en kollega til vores velfungerende team, som er bredt sammensat af køn og erfaringer. I sengeafsnittet for Karkirurgi vil du møde patienter i alle aldre med sygdomme i pulsårer uden for hjernen og hjertet. Det drejer sig om forsnævringer, tillukninger og udposninger i ekstremiteterne, abdomen og halspulsåre. Vores hverdag er afvekslende. Hverdagen er præget af dagskirurgiske forløb, akutte, korte optimerede samt længerevarende forløb. Normering er god, og du får mulighed for at have flere forskellige...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Region Hovedstaden 2100København Ø,Danmark
Vi er et nyopstartet team for somatisk sygdomsopsporing, der har til opgave at forbedre opsporingen af somatisk sygdom hos patienter i psykiatriske ambulatorier, og understøtte opstart af behandling hos praktiserende læge. Hos os får du selvstændigt ansvar for somatisk sygdomsopsporing på patienterne. Hvis det lyder som noget for dig, så læs med her! Et nyt team I Region Hovedstadens Psykiatri har vi etableret et nyt team for somatisk sygdomsopsporing. Vi har til opgave at forbedre opsporingen af somatisk sygdom hos patienter i de psykiatriske ambulatorier, samt at understøtte opstart af relevant behandling hos den praktiserende læge. Teamet består lige nu af en projektleder, en lægelig teamleder, to sygeplejersker og to praktiserende speciallæge konsulenter. Selve indsatsen består af to integrerede spor – et sygeplejerskespor og et lægespor. Vi skal screene alle patienter for KOL og iskæmisk risiko og stå til rådighed for udvalgte patienter, som psykiater eller patientens...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Region Hovedstaden 2000Frederiksberg,Danmark
Har du lyst til at prøve dine kompetencer af under nye rammer, så har vi brug for din hjælp i arbejdet med socialmedicin i Region Hovedstaden. Stillingen er vagtfri og med gode muligheder for selv at tilrettelægge arbejdet. Socialmedicinsk Center, Frederiksberg Hospital, har flere socialmedicinske funktioner med særlig fokus på udredning af funktions- og arbejdsevne samt arbejdsfastholdelse og rehabilitering. Afdelingen er en uddannelsesafdeling i samfundsmedicin og deltager i studenterundervisningen inden for socialmedicin. Vi er et bredt og fagligt stærkt team af læger (somatiske og psykiatriske), psykologer, fysioterapeuter, socialfaglige konsulenter, forskere og sekretærer og er samlet mere end 100 ansatte. Vi kan tilbyde dig En dejlig arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og en uformel omgangstone. Dygtige og engagerede kollegaer. Spændende og afvekslende opgaver med stor tværinstitutionel kontaktflade både internt og eksternt. Tværfagligt samarbejde herunder også faglig...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Region Hovedstaden Kristineberg 3,2100København Ø,Danmark
Har du lyst til at være en del af et engageret team, der har til opgave at rådgive og understøtte vores direktion og ni psykiatriske centre inden for bl.a. forvaltningsret, GDPR samt sundheds- og psykiatriret? Så er du måske vores ny kollega. Vi tilbyder dig Et spændende og udfordrende job med varierende og selvstændige opgaver, hvor du har en bred kontaktflade til både direktion, centerledelser og medarbejdere på vores centre, patienter og forskellige eksterne samarbejdspartnere m.m. Du får desuden rig mulighed for faglig og personlig udvikling samt deltagelse i juridiske netværk en hverdag med dygtige kollegaer, hvor vi hjælper hinanden et godt arbejdsmiljø og godt humør en god balance mellem arbejde- og privatliv Din opgave Region Hovedstadens Psykiatri er ét samlet hospital under Region Hovedstaden. Vi har et tæt samarbejde i regionens administrative centre om blandt andet høringer, politiske sager og borgerhenvendelser samt sparring med regionens jurister i større og...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Region Hovedstaden Københavnsvej 33,3400Hillerød,Danmark
Relationsmedarbejdere til spændende stilling i socialpsykiatrien som arbejder om natten Vil du gerne være med til at give håb, kontrol og muligheder til mennesker, hvis liv er præget af håbløshed, kaos og afmagt? Orion er et specialiseret bo- og rehabiliteringstilbud til mennesker med komplekse problemstillinger, så som svære psykiske lidelser, rusmiddelforbrug og ind imellem voldsom adfærd. Vi er en helt særlig arbejdsplads som altid går forrest i kampen for at udsatte mennesker, har ret til et værdigt liv og hvor vi altid forsøger at se ressourcer og muligheder hos den enkelte. Vi har en unik tilgang til mennesker og gør en forskel for nogle borgere hvis liv er præget af store udfordringer, men gør alt for at de skal have mest mulig indflydelse på eget liv, leve så selvstændigt som muligt for at skabe muligheder for at komme sig. Vi søger relationsmedarbejdere til at arbejde 37 t/ugen. Der arbejdes hver 3. weekend. Ønsker du at arbejde på nedsat tid kan der efter aftale arbejdes...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023