Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Gudenå Hospice

Deltid
Gudenå Hospice
Har du mod og lyst til at udfordre dig selv inden for specialiseret palliation, hvor tæt tværfagligt samarbejde er aksen om den indsats der ydes til patienten og de pårørende? Er du optaget af at udføre sygepleje ud fra en holistisk tilgang, med øje for patientens fysiske, psykiske, sociale og åndelige/eksistentielle problemstillinger? Har du lyst til at arbejde i et felt hvor der er tid til at yde god sygepleje til patienten og de pårørende? Har du lyst til at være del af et arbejdsfællesskab, hvor der er stort engagement og hvor vi passer godt på hinanden? Er du etisk og fagligt reflekterende og har du lyst at medvirke til udviklingen af hospicesygeplejen? Så er hospicesygepleje på Gudenå Hospice måske lige dig! Forventninger til dig Som sygeplejerske på Gudenå Hospice forventes du at indgå som en aktiv og engageret medspiller i det tværfaglige samarbejde, med det mål for øje, at skabe størst mulig lindring og støtte til patienten og de pårørende. Den specialiserede...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022