Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Gadbjerg Forsorgshjem ved Vejle

Fuldtid
Gadbjerg Forsorgshjem ved Vejle
Har du erfaring med beboere med komplekse udfordringer? Er du god til at opbygge relationer og etablere kontakt til andre mennesker? Har du interesse i at arbejde med metoder og i at dokumentere din indsats systematisk? Som enten socialrådgiver eller socialpædagog vil du deltage i at videreudvikle vores nye forsorgshjem og medvirke til at skabe og gennemføre udviklingsplaner for og med vores målgruppe. Gadbjerg Forsorgshjem er et midlertidigt opholdssted efter Serviceloven § 110. Det ejes af Den Socialfaglige Organisation ApS. Vi modtager borgere af begge køn over 18 år, som ikke har - eller kan opholde sig i - egen bolig, fordi de på grund af særlige sociale vanskeligheder, har behov for et botilbud og/eller aktiverende støtte og omsorg. Vi arbejder anerkendende og ressourceorienteret ud fra Housing First-strategien. Empowerment-tilgangen er grundlæggende for vores arbejde og en vigtig værdi er derfor at respektere beboernes egne valg. Dine primære opgaver: Være...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022