Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Dansk Stalking Center

Fuldtid
Dansk Stalking Center
Projektbeskrivelse: Stalking er et alvorligt samfundsproblem og en dansk undersøgelse har estimeret, at mellem 67.000 og 98.000 danskere udsættes for stalking hvert år. Mange ofre oplever en lang række belastende og negative konsekvenser herunder psykisk lidelse, nedsat arbejdskapacitet og fysiske helbredsproblemer. Med dette projekt ønskes en bred og dybdegående kortlægning af karakteren og omfanget af psykologiske følgevirkninger og af støttebehovene blandt de stalkingofre, der opsøger behandling ved Dansk Stalking Center. Undersøgelsen omfatter herudover, hvilke faktorer omkring stalkingforløbet eller offeret, der kan øge risikoen for at opleve negative følgevirkninger. Stillingen: På baggrund af en bevilling fra Offerfonden til ovenstående projekt opslås en ph.d.- stilling. Stillingen ønskes besat af en person, der har en relevant kandidatuddannelse (cand. psych. eller andet). Projektet afvikles i tæt samarbejde mellem Dansk Stalking Center og Videnscenter for...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022