Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Pleje- og Omsorgscenter Skovvænget

Fuldtid
Pleje- og Omsorgscenter Skovvænget
Stillingen er på 37 timer/ugentligt og ønskes besat fra den 1. november 2022, fortrinsvis til dagvagter. Skovvænget er et plejecenter med 99 boliger, 61 boliger til borgere med fortrinsvis somatiske lidelser, inklusiv en aflastnings plads. 34 boliger til borgere med demenssygdomme og 4 midlertidige pladser til borgere under udredning for demens. Vi er 3 sygeplejersker på Skovvænget, og vi deler opgaverne ud fra hvad der giver mening. Du vil som ny sygeplejerske komme med i en proces, hvor vi sammen finder ud af, hvordan vi samarbejder/vejleder og underviser social- og sundhedspersonlaet mest hensigtsmæssigt. Som centersygeplejerske vil du indgå i tæt tværfagligt samarbejde med øvrige ansatte på Skovvænget, hvor vi sammen samarbejder med borgerne om et selvstændigt, meningsfyldt og aktivt liv – hele livet . Vi forventer at du indgår i den direkte pleje, når der er terminale borgere og vanskelige håndterbare situationer planlægger pleje- og behandlingsforløb sammen med social-...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022