Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Aalborg KommuneStøberiet anno 2014

Aalborg KommuneStøberiet anno 2014
Midlertidig Bo- og træningstilbud Støberiet, Aalborg, søger en sundheds- eller socialfaglig medarbejder til en fast stilling som nattevagt med gennemsnitlig 28 timer ugentlig pr. 01.01.2023 eller snarest herefter. I Job og Velfærd sætter vi mennesket først, og sammen styrker vi den enkeltes potentiale og trivsel. Om jobbet: Støberiet er et midlertidig botilbud til 14 unge og voksne mennesker med psykiatriske og sociale problemer. Vi er et døgndækket tilbud efter servicelovens § 67 og § 107. Vi varetager også Aalborg kommunes 7 akutboliger, hvor borgere kan bevilliges korte ophold af max. 14 dage, samt Nattjenesten, der indebærer telefonisk støtte og rådgivning i aften/nattetimerne. Støberiet arbejder ud fra en recovery-orienteret tilgang, hvor vi støtter borgerne i at mestre egne livsbetingelser. Personalegruppen er tværfagligt sammensat. Vi arbejder aktivt med og mod et stadig bedre arbejdsmiljø, ligesom vi har en spændende arbejdsplads med en høj faglighed.  Som tilbud udvikler vi...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022