Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Allerød KommuneFamilier

Allerød KommuneFamilier
Er du uddannet socialrådgiver/socialformidler, og er du fagligt og personligt optaget af at gøre en forskel i udsatte familier? – Og er du enig i at de bedste løsninger findes ved borgerinddragelse, helhedsorienteret og tværfagligt samarbejde? Så er det måske dig, vi søger til vores familieteam og handikapteam i Familieafdelingen i Allerød Kommune. Vi søger en ny kollega i vores handicapteam pr. 1. januar 2023 og to barselsvikarer i vores familieteam henholdsvis pr. 1. november 2022 og 1. januar 2023. Samtlige stillinger er på 37 timer pr. uge. Om os I Familieafdelingen betragter vi børn (og deres familier) som sociale aktører i eget liv og inddrager deres erfaringer og holdninger i vores sagsbehandling. Vi sætter barnet i centrum og forstår dennes adfærd ud fra konteksten. Vi arbejder tværfagligt og gør brug af flere socialfaglige perspektiver for at opnå et helhedsbillede af barnet eller den unge. Vi tror på tidlig indsats og forebyggelse, og vores faglige praksis er anerkendende...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022