Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region MidtjyllandKlinisk Mikrobiologi

Region MidtjyllandKlinisk Mikrobiologi
En fuldtidsstilling som bioinformatiker ved Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. januar 2023 eller efter aftale. Stilling vil være fokuseret på sekvensering og analyse af mikroorganismers genomer mht. at påvise typer, klonsammenfald, resistensgener eller –mutationer, og patogenesitetsmarkører. Klinisk Mikrobiologi har for nuværende 5 molekylærbiologer og en udviklingsansvarlig bioanalytiker, der arbejder med opsæt, validering, implementering og kvalitetssikring af molekylærbiologisk analyser og den tilknyttede forskning og udvikling. Afdelingen udfører en bred vifte af mikrobiologisk analyser, der strækker sig fra højt specialerede analyser i forbindelse organtransplantation til masse-analyser for kønssygdomme o.a. Afdelingen servicerer alle hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland. Ud over laboratoriet omfatter afdelingen også infektionshygiejnisk enhed der blandt andet håndterer smitteopsporing. Dette også vha....
Ansøgningsfrist:
30/11/2022