Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region MidtjyllandNyresygdomme

Region MidtjyllandNyresygdomme
En stilling som overlæge med klinisk funktion primært indenfor hæmodialyse er ledig til besættelse pr. 1. januar 2023 på Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital. Nyresygdomme er en nefrologisk specialafdeling, der varetager alle medicinske nyresygdomme på såvel hoved- som højtspecialiseret niveau. Der modtages primært specialepatienter, men også en mindre andel af alment medicinske patienter fra Fælles Akut afdelingen. Afdelingen dækker alle højtspecialiserede funktioner i Region Midt samt nogle højtspecialiserede funktioner for Region Nord. Afdelingen har tilknyttet to dialysesatelliter i henholdsvis Randers og Horsens og her indgår afdelingens speciallæger i den tilhørende udetjeneste (1-3 dage/måned). I afdelingen er vi ca. 160 ansatte, heraf 25 læger fordelt på 15 speciallæger (inkl. cheflæge, lærestolsprofessor, 3 professorer og afdelingslæger), 6 HU-læger, 4 I-læger, 2 KBU-læger og 3-4 læger i uklassificerede stillinger. Det påhviler overlægen at deltage i uddannelsen af...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Region MidtjyllandNyresygdomme
En stilling som afdelingslæge er ledig ved Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital til besættelse pr. 1. februar 2023 eller snarest derefter. Om afdelingen Nyresygdomme er en nefrologisk specialafdeling med landsdelsfunktion for nyretransplantationsbehandling, vaskulitissygdomme og kompleks glomerulonefritis samt andre højt specialiserede nefrologiske sygdomme. Der modtages primært specialepatienter, men også en mindre andel af alment medicinske patienter fra Fælles Akut Afdelingen. Den kliniske del af afdelingen består af et sengeafsnit med 22 senge, et hæmodialyseafsnit, et afsnit for peritonealdialyse, et afsnit for hjemme-hæmodialyse, et dagafsnit og et stort ambulatorium. Afdelingen huser og deltager også i to tværgående ambulatorier: Blodtryksklinikken og Nyre-Diabetes-klinikken. Der er til afdelingen endvidere knyttet to dialyse-satellitter i hhv. Horsens og Randers. Afdelingens forskningslaboratorium har tilknyttet fire professorer, seks lektorer, postdocs,...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022