Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region MidtjyllandBUA Team 2 for Skolebørnspsykiatri - AUH

Region MidtjyllandBUA Team 2 for Skolebørnspsykiatri - AUH
Har du haft overvejelser om at arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien? Så er her muligheden Vi har 1 introstilling. Stillingen er fuldtid og er til besættelse snarest eller fra den 1. december 2022 Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 2 Skolebørns afsnit Team 2 varetager i et samarbejde med skolebørns afsnit Team 1 udredning og behandling af den samlede målgruppe i alderen 7 år til 13 år. Målgruppen inkluderer primær opmærksomhedsforstyrrelser, autisme samt specifikke vanskeligheder – ligesom flere har komorbiditet med angst, Tourettes Syndrom, mental retardering, OCD og somatiske sygdomme. Team 2 har et særligt fokus på og ansvar for børn med OCD samt Tics/Tourette samt børn med ADHD som kræver en højtspecialiseret indsats. Afsnittet er placeret på to matrikler, henholdvis Skejby og Gødstrup med fælles funktionsledelse. Gødstrup børnepsykiatrisk ambulatorie udreder og behandler børn i alderen 7-13 år på hovedfunktionsniveau. Det er en blandet almen gruppe inden for de fleste...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022