Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region MidtjyllandAFP Sengeafsnit 10

Region MidtjyllandAFP Sengeafsnit 10
Arbejdsgangen i S10 Patienterne i S10 indlægges næsten altid akut til observationer af symptomer og opstart af behandling samt planlægning af udslusning. Der vil være mange varierende opgaver i løbet af en dag, hvor miljøterapi og nedbringelse af tvang er i fokus. S10 er et særligt spændende og dynamisk afsnit, hvor du vil komme til at indgå som en vigtig ressource i et tværfagligt team, hvor den brede faglighed og fælles opgaveløsning er i fokus. S10 er en tværfaglig arbejdsplads, hvor fælles for alle faggrupper er, at vi er meget passionerede for at give vores patienter de bedste forløb. Derfor er det vigtigt for os, at vi har et godt arbejdsmiljø, så vi kan yde vores bedste. Vi har integreret daglige "tjek-ind-tider" til at tjekke ind hos hinanden for at kunne støtte og hjælpe med de faglige opgaver. Humor er ligeledes en stor del af vores daglige tilværelse! S10 er bemandet 24 timer i døgnet, også weekender og helligdage. S10 kan tilbyde En stilling på 37 timer, hvor der...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Region MidtjyllandAFP Sengeafsnit 10
Vi tilbyder En 37 timers stilling og med arbejde hver anden weekend i 8 timers blandede vagter (dag/aften/nat). Der er mulighed for indflydelse på 2 eller 3 holds skift. Introduktionsprogram : For at støtte dig i at falde godt til i afsnittet og lære dine arbejdsopgaver at kende samt arbejdsgang og strukturer, tilbyder vi et godt introduktionsprogram. Det vil foregå på tværs af psykiatriske afsnit blandt alle nyansatte og derefter vil du få introduktion i eget afsnit, så vi sikrer os, at du kommer godt ind i dit nye arbejde . Tværfaglig arbejdsplads: I afsnittet er vi flere forskellige faggrupper ansat, som du vil få et tæt samarbejde med og hvor alle kan bruge deres faglige baggrund til at fremme den gode behandling. Vi lægger vægt på den enkelte medarbejders indflydelse, medansvar og trivsel. Udvikling til den enkelte : Du får løbende mulighed for at udvikle dig fagligt bl.a. igennem kurser. Derudover vil du få undervisning i Skånsom magtanvendelse og deeskalering, Safewards m.fl....
Ansøgningsfrist:
30/11/2022