Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region MidtjyllandFolkesundhed og Sundhedstjenesteforskning

Region MidtjyllandFolkesundhed og Sundhedstjenesteforskning
Vi søger Vi søger en praktikant med en sundheds- eller samfundsvidenskabelig baggrund. Som praktikant vil du kunne deltage i alle vores opgavetyper, så vi forventer, at du har viden om både kvantitative og kvalitative metoder. I DEFACTUM i afdelingen Data og Analyse løser vi opgaver inden for feltet af kvantitative undersøgelser, analyser og statistik, forløbs- og kvalitetsmonitorering samt dataunderstøttelse af såvel forskningsprojekter som klinikken. I foråret 2023 skal vores praktikant arbejde med en række forskellige aspekter af den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), herunder deltage i planlægning og validering af spørgeskemaer i LUP med interviews samt statistiske analyser og rapportering. Du vil også deltage i kvalitativ afdækning af patient-/borgerforløb i relation til de kommunale databaser, som Data og Analyse administrerer. Du vil få ansvar for delopgaver i projekterne og skal derfor kunne løse dine opgaver selvstændigt og inden for deadlines. Du vil få...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022