Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Københavns KommuneForchhammersvej Plejeafdelingen

Deltid
Københavns KommuneForchhammersvej Plejeafdelingen
Er du sundhedsfagligt uddannet eller har anden relevant uddannelsesmæssig baggrund? Har du en stærk faglighed og lyst til at arbejde med mennesker i en svær situation, ofte med multikomplekst sygdomsbillede? Brænder du som os for at skabe gode sammenhængende borgerforløb og navigere i en omskiftelig hverdag? Så er det dig, vi leder efter! Rehabilitering- og plejeafdelingen (REHAP) er et sundhedsfagligt behandlingstilbud rettet mod helbredsmæssigt svækkede hjemløse og/eller stof- og alkoholafhængige udsatte borgere. Vores ydelser inkluderer alkoholafrusning, stofafgiftning, sanering af sidemisbrug, op-ernæring, kompliceret sårpleje og palliativ pleje. Indlæggelsen er midlertidig og varer imellem to-fire uger. Under opholdet må borgeren ikke være aktivt misbrugende. Ofte er et ophold i afdelingen første skridt på vejen til misbrugsbehandling og/eller somatisk og psykiatrisk udredning og behandling. Arbejdsopgaverne spænder fra basal til kompleks og akut sygepleje. Vi arbejder...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022