Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Albertslund KommunePPR

Albertslund KommunePPR
Vores PPR Vi ønsker at være et let tilgængeligt PPR for vores samarbejdspartnere. Vores børnesyn er præget af systemiske og narrative tilgange. Vi tager udgangspunkt i, hvad barnets adfærd inviterer til og bruger det som rettesnor i vores arbejde med de voksne omkring barnet. Vi arbejder på at skabe indsatser, der understøtter, at de voksne omkring barnet kan skabe bedre forudsætninger for barnets trivsel og udvikling. Vi er organiseret tværfagligt i et småbørns- og et skoleteam, hvor du udover psykologer vil samarbejde med specialpædagogiske udviklingskonsulenter, pædagogiske vejledere og logopæder. Kompleksiteten i mange af de sager, som vi møder, kalder på en tværfaglig indsats, hvor vi oplever, at vores forskellige fagligheder komplimenterer hinanden i opgaveløsningen. Aktuelt søger vi psykologfaglige kolleger til skoleteamet både på almen- og specialområdet. På tværs af vores PPR er vi ambitiøse på børnenes vegne samtidig med, at vi gerne må have det sjovt, mens vi arbejder. Om...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022