Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Haderslev KommuneRusmiddelcenter

Haderslev KommuneRusmiddelcenter
32 timer pr. 1. december 2022 eller snarest herefter. Rusmiddelcentret er Haderslev Kommunes tilbud om behandling til borgere med stof- og alkoholmisbrug efter lov om social service § 101 og sundhedslovens § 141 og § 142. Vi søger en socialrådgiver eller pædagog til en 32 timers behandler stilling. Vi leder efter dig, som både har kompetencer i myndighedsopgaver og rusmiddelbehandling. Rusmiddelcentret har til huse i Sundhedscentret, hvor der tilbydes ambulant – og dagbehandling, samt tilbud om medicinsk behandling. Rusmiddelcentret har desuden et døgntilbud Bramdruphus, som driftes i tæt samarbejde med botilbuddet Diagergård. Endvidere er Støttecentret Bøndergårdene en del af vores tilbud. I Rusmiddelcentret er vi ansat 14 medarbejdere, som inkluderer behandlere, klinikmedarbejdere, læge, administrativ medarbejder og leder. Arbejdstiderne er mandag til fredag i dagtimerne. Rusmiddelcentret er organiseret i Haderslev Kommunes socialpsykiatri og misbrug, hvor vores tilgang er at...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022