Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region MidtjyllandRET Retspsykiatrisk Afdeling

Region MidtjyllandRET Retspsykiatrisk Afdeling
Vil du være en del af det faglige retspsykiatriske fællesskab?  Så søges en overlæge til dynamisk og erfarent team af behandlere Pr. 1. januar 2023 eller snarest derefter er en stilling som overlæge ledig ved Retspsykiatrisk Klinik, AUH Psykiatrien, Skejby I Retspsykiatrisk Klinik behandles patienter med dom til behandling og visse seksualkriminelle, ligesom der foretages ambulante mentalobservationer. Patientgruppen er ikke omfattet af udrednings- og behandlingsgarantien. Generelt er behandlingsforløbene flerårige pga. dom og foregår i et spændende tværfagligt samarbejde. Diagnosegruppen er bred med diverse co-morbiditet, og der kan foretages supplerende undersøgelser og re-diagnosticering. En særlig gruppe patienter modtager en ekstra opsøgende og specialiseret indsats, der foregår i et højt prioriteret tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. En ny gruppe er patienter på hovedfunktionsniveau i Horsens, Gødstrup og Randers. Den gruppe behandles af overlæger og læger på Afdeling R...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022