Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Aalborg KommuneAflastningen Horisonten

Aalborg KommuneAflastningen Horisonten
Pædagoger søges til De specialiserede aflastningstilbud - Horisonten Der søges 4 pædagoger på fuldtid, hvor mellem 5-15 timer ugentligt er rådgivning til familier inden for Autisme og Adhd. De specialiserede Aflastningstilbud består af Horisonten i Hammer Bakker, Vodskov og Danahus beliggende på Danalien i Aalborg. De specialiserede aflastningstilbuds formål er at tilbyde et helhedsorienteret og fleksibelt aflastningstilbud, der muliggør barnets/den unges og familiens behov for aflastning. Det er afdelingen Horisonten som der søges til. Horisonten er et aflastningstilbud med 10 pladser for mobile børn og unge 5-18 år, med et betydeligt varigt og nedsat psykisk, kognitivt og/eller socialt funktionsniveau. Børnene/ de unge er ofte diagnosticeret med ADHD, Autisme spektrum forstyrrelser og andre hjerne organiske dysfunktioner. Der er tilknyttet ca. 40 børn til Horisonten og der ansat ca. 20 medarbejdere. Horisonten yder råd og vejledning til Familier inden for Autisme og Adhd....
Ansøgningsfrist:
30/11/2022