Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Københavns KommuneBotilbuddet Borgervænget

Deltid
Københavns KommuneBotilbuddet Borgervænget
Brænder du for at arbejde med unge inden for socialpsykiatrien? Vi søger en nattevagt på Borgervænget, som er et midlertidigt botilbud på Østerbro efter serviceloven § 107 for unge i alderen 18-30 år. De unge, der bor på Borgervænget, har ofte svære psykiske vanskeligheder, nogle med et forbrug af rusmidler. Tilbuddet er forankret i Center for Unge og Midlertidige Botilbud i Socialforvaltningen. Socialforvaltningen er kendetegnet som en god arbejdsplads med høj trivsel og stærk faglighed. Hvorfor Borgervænget? Du skal søge stillingen på Borgervænget, hvis du kan se dig selv i en hverdag, hvor der arbejdes for at skabe et sted, der er rummeligt i forhold til de unges udfordringer – samtidig med at der sammen med den unge støttes op om rammer og retning for dennes udvikling. De unge har forskellige individuelle problematikker, men fælles for dem alle er, at de hver især har ressourcer, som vi skal være med til at støtte op om. Et andet væsentligt element er, at der arbejdes på at...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Fuldtid
Københavns KommuneBotilbuddet Borgervænget
Brænder du for at arbejde med udsatte unge? Vi søger en kontaktperson til Borgervænget, som er et midlertidigt socialpsykiatrisk botilbud på Østerbro efter serviceloven §107. På Borgervænget bor 37 unge i alderen 18-30 år, og flere af dem har psykiske udfordringer og eventuelt et misbrug. Hvorfor Borgervænget? På Borgervænget arbejder vi med at understøtte og forbedre de unges sociale kompetencer og generelle færdigheder, så de på sigt kan flytte i egen lejlighed. Arbejdet med de unge favner bredt, og indsatsen er individuelt tilrettelagt med alt lige fra individuelle samtaler til en tur på museum eller café osv. Kerneopgaven som kontaktperson er, at du via relationsarbejdet hjælper de unge videre i livet og gerne indenfor en periode på to år. Som kontaktperson på Borgervænget har du tid til nærvær, og du har stor frihed i dit arbejde med de unge. Vi arbejder med dialektisk adfærdsterapi, mi, low arousal og recovery/rehabilitering som metoder og tilgange, men hvis du har andre...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022