Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Københavns KommuneMusvågevej Nord

Fuldtid
Københavns KommuneMusvågevej Nord
Vi søger to kolleger mere,som kan være med til at understøtte vores daglige arbejde med vores beboere. Vi er en botilbud for voksne udviklingshæmmede med diagnoser inden for autismespektret. Vi arbejder ud fra en autismepædagogisk tilgang, hvor struktur, overblik og forudsigelighed er vigtige forudsætninger for vores beboeres dagligdag; særligt arbejder vi med low aurousal. Det er vigtigt, at du kan bevare roen, f.eks. ved udadreagerende adfærd. Beboerne har behov for socialpædagogisk hjælp og støtte døgnet rundt til personlig pleje, ledsagelse og udvikling. Dine primære opgaver fordeler sig på tre områder: pædagogisk arbejde personlig pleje dokumentation Arbejdet fordeler sig således, at ca. 45 procent af arbejdstiden består af den pædagogiske indsats, hvor du arbejder tæt med den enkelte borger om at skabe en god og tryg hverdag, og hvor vi systematisk arbejder med udviklings- og aktivitetsplaner. 25 procent består af personlig pleje, fx hjælp til bad, toiletbesøg og...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022