Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Aalborg KommuneBehandlingscentret Hammer Bakker

Aalborg KommuneBehandlingscentret Hammer Bakker
Kalder alle med socialfaglig uddannelse! -Eller i hvert fald dig, der kan, og vil, noget særligt… Vores indsats tager altid afsæt i kerneopgaven: ” Vi sætter mennesket først, og sammen styrker vi den enkeltes potentiale og trivsel ”. Finder du det meningsfuldt og vil du medvirke til at omsætte dette i pædagogisk praksis, så leder vi efter dig, der: ”Er opmærksom og lytter” –Borgere ”Samarbejder, handler og igangsætter” -Kollegaer ”Vil udvikle din faglighed og har fokus på dét, der lykkedes ” -Ledere Organisationen Behandlingscentret indeholder tre tilbud: Storemosevej 24 med plads til 20 borgere (§107 og §108), ’Brinken’ med plads til 5 borgere (§105) og ’Den Rette Opgang’ med plads til 5 borgere (§107). Behandlingscentrets målgruppe er borgere over 18 år med kognitive funktionsnedsættelser i kombination med psykiske lidelser og forskellige forstyrrelser samt behov for en særlig form for støtte og/eller behandling. I målgruppen er også borgere med behandlingsdomme,...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Aalborg KommuneBehandlingscentret Hammer Bakker
Kalder alle pædagoger! - Eller i hvert fald dig, der kan og vil noget særligt… Vores indsats tager altid afsæt i kerneopgaven: ” Vi sætter mennesket først, og sammen styrker vi den enkeltes potentiale og trivsel ”. Finder du det meningsfuldt og vil du medvirke til at omsætte dette i pædagogisk praksis, så leder vi efter dig, der: ”Er opmærksom og lytter” –Borgere ”Samarbejder, handler og igangsætter” -Kollegaer ”Vil udvikle din faglighed og har fokus på dét, der lykkedes ” -Ledere Organisationen Behandlingscentret indeholder tre tilbud: Storemosevej 24 med plads til 20 borgere (§107 og §108), ’Brinken’ med plads til 5 borgere (§105) og ’Den Rette Opgang’ med plads til 5 borgere (§107). Behandlingscentrets målgruppe er borgere over 18 år med kognitive funktionsnedsættelser i kombination med psykiske lidelser og forskellige forstyrrelser samt behov for en særlig form for støtte og/eller behandling. I målgruppen er også borgere med behandlingsdomme, institutionsdomme, tilsynsdomme...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022