Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Svendborg KommuneChristiansminde

Svendborg KommuneChristiansminde
Vi søger en leder, der sammen med medarbejderne skaber en dagligdag, hvor alle møder glade på arbejdet og yder det bedste Kan du motivere 45 medarbejdere til at yde deres bedste med fokus på borgerens samlede livssituation og den betydning det har for borgerens oplevelse af livskvalitet? Kan du skabe gode relationer til 45 medarbejdere, til borgere og deres pårørende som medarbejderne drager omsorg for hver dag i borgerens eget hjem? Kan du kommunikere tydeligt, hvad du står for som leder i ord og især i handlinger? Vil du samarbejde med gode planlæggere, som sikrer de daglige kørelister, til glæde for både borgere og medarbejder? Vil du samarbejde med en stedfortræder, der støtter dig i dit daglige arbejde? Vil du samarbejde med en mentor som sikrer god introduktion af nye medarbejdere og nøglepersoner som støtter op i det daglige arbejde? Om jobbet: Du vil få ansvar for faglige, strategiske og administrative opgaver. Du skal indgå i den daglige drift og forskellige samarbejdsfora...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022