Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Aabenraa KommuneHjemmepleje Syd

Deltid
Aabenraa KommuneHjemmepleje Syd
Vi søger en social- og sundhedsassistent til område Bov med psykiatrisk erfaring. Du kommer til at indgå i vores distrikter i dag- og aftenvagterne. Vi får visiteret flere borgere med dobbelt - tridobbelst diagnoser, og ydelserne varetages i eget hjem. Du skal kunne arbejde selvstændigt, men vi lægger stor vægt på, at du har lyst og evne til et tæt tværfagligt samarbejde. Dine nærmeste sparringspartnere vil være medarbejderne i distriktet, sygeplejen og socialpsykiatrien. Du skal kunne se dig selv i rollen som faglig superviser for kollegaerne i dag- og aftenvagterne. Endvidere er det afgørende, at du har et positivt og anerkendende menneskesyn. Du får blandt andet følgende opgaver: A være nærværnede sparringspartner og rollemodel for din kolleger i dag- og aftenvagter for at sikre fagligheden, eksempelvis i forhold til den rehabiliterende tilgang, dokumentation og inddraglese af andre fagligheder At varetage de mere komplekse borgerforløb for eksempel efter udskrivelse fra sygehus,...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022