Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Haderslev Kommune

Haderslev Kommune
Er du socialrådgiver, jurist (måske som fleksjobber) eller måske studerende og interesserer du dig for retssikkerhed og forvaltningsret, får du her en virkelig god mulighed for at bruge dine kompetencer og samtidig hjælpe borgere, der føler sig i klemme i systemet eller savner råd og vejledning. Er du fagligt stærk og engageret i juridiske spørgsmål og har du samtidig flair for administrative opgaver, så er jobbet her forhåbentlig noget for dig. Du kommer til at arbejde tæt sammen med borgerrådgiveren, som har fokus på borgernes retssikkerhed og skal bidrage til at skabe god dialog mellem borgerne og forvaltningen. Borgerrådgiverfunktionen er uafhængig af forvaltningen, idet borgerrådgiveren er ansat direkte af Kommunalbestyrelsen. Dine opgaver: Som medarbejder kommer du til at varetage forskellige administrative opgaver, som er vigtige for at håndtere og dokumentere henvendelserne korrekt. Du skal desuden besvare henvendelser fra borgerne og derfor skal du have lyst til og flair...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Haderslev Kommune
Vi søger social- og sundhedshjælperelever til hovedforløb med start i uge 12 2023. Vi søger elever, som har lyst til at arbejde med mennesker, der har brug for hjælp til personlig pleje, rehabilitering og praktiske opgaver og være med til at bidrage til, at hver dag bliver en værdifuld hverdag for borgerne. Uddannelsen veksler mellem skole- og oplæringsperioder. Skoleperioderne foregår på Social- og Sundhedsskolen i Aabenraa, og oplæringsperioden foregår i Haderslev Kommune. Oplæringsforløb 1. oplæringsperiode: Plejehjem 2. oplæringsperioder: Hjemmepleje Vi tilbyder: Spændende oplæringssteder fordelt i hele Haderslev Kommune Du ønsker hvilket oplæringssted der passer dig bedst Fuldtidsansatte læringsvejledere som sætter din læring i fokus Struktur på uddannelsen og klare aftaler om elevernes oplæringsperioder Løn i henhold til gældende overenskomst både i skole- og praktikperioder Du skal have: Bestået Grundforløb 2 eller forventer at bestå grundforløb 2 inden opstart i uge 12...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Haderslev Kommune
Er du interesseret i en uddannelse som social- og sundhedsassistent, hvor du skal yde sygepleje, rehabilitering, omsorg og praktik hjælp, så borgere der er visiteret til disse ydelser, får en værdifuld hverdag hver dag. Vi kan tilbyde dig: Fuldtidsansatte læringsvejledere som sætter din læring i fokus Et miljø, hvor eleverne prioriteres højt Struktur på uddannelsen og klare aftaler om læringsforløbene Løn i henhold til gældende overenskomst både i skole- og oplæringsperioder - med mulighed for voksenelevløn ved erhvervserfaring inden for området Mulighed for digitech linje, hvor der er fokus på velfærdsteknologi og digitale løsninger Du skal opfylde følgende kriterier: Grundforløb 2 på social- og sundhedslinjen eller i gang med grundforløb 2 og afslutter dette inden uge 12. Uddannelsen varer 2 år, 9 måneder og 3 uger og veksler mellem skole- og oplæringsperioder. Skoleperioderne foregår på Social- og Sundhedsskolen i Aabenraa, og oplæringsperioderne foregår i Haderslev Kommune og i...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Haderslev Kommune
Vi søger social- og sundhedsassistentelever over 25 år med ansættelse på GF2 til start i uge 06 2023. Er du interesseret i en uddannelse som social- og sundhedsassistent, hvor du skal yde sygepleje, rehabilitering, omsorg og praktik hjælp, så borgere som er visiteret til disse ydelser, får en værdifuld hverdag hver dag? Vi kan tilbyde dig Fuldtidsansatte læringsvejledere som sætter din læring i fokus Et miljø, hvor eleverne prioriteres højt Struktur på uddannelsen og klare aftaler om læringsforløbene Løn i henhold til gældende overenskomst både i skole- og oplæringsperioder - med mulighed for voksenelevløn ved erhvervserfaring inden for området Mulighed for digitech linje, hvor der er fokus på velfærdsteknologi og digitale løsninger Du skal opfylde følgende kriterier: Bestået dansk og matematik på G niveau (9. kl.) Uddannelsen varer grundforløb 2 i alt 20 uger og hovedforløb 2 år, 9 måneder og 3 uger og veksler mellem skole- og oplæringsperioder. Så i alt 3 år 2 måneder og 3 uger....
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Haderslev Kommune
Vi søger social- og sundhedshjælperelever over 25 år med ansættelse på GF2 til start i uge 06 2023. Vi søger elever, som har lyst til at arbejde med mennesker, der har brug for hjælp til personlig pleje, rehabilitering og praktiske opgaver og være med til bidrage til, at hver dag bliver en værdifuld hverdag for borgerne. Krav til optagelse på grundforløb 2: Bestået dansk og matematik på G niveau (9. kl.) Uddannelsen veksler mellem skole- og oplæringsperioder. Grundforløbet foregår på Social- og Sundhedsskolen i Aabenraa. Hovedforløbet veksler mellem skole- og oplæringsperioder. Skoleperioderne foregår på Social- og Sundhedsskolen i Aabenraa, og oplæringsperioder foregår i Haderslev Kommune. Praktikforløb: 1. praktik: Plejehjem 2. praktik: Hjemmepleje Vi tilbyder: Spændende oplæringssteder fordelt i hele Haderslev Kommune Du ønsker hvilket oplæringssted der passer dig bedst Fuldtidsansatte læringsvejledere som sætter din læring i fokus Struktur på uddannelsen og klare aftaler om...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022