Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Kriminalforsorgen Syddanmark

Fuldtid
Kriminalforsorgen Syddanmark 5792Årslev,Danmark
Institution Midtfyn søger en socialrådgiver med arbejdssted i Søbysøgård Fængsel og i Assens arrest. Stillingen er en fuldtidsstilling fordelt på de to matrikler med ca. lige mange timer hvert sted. Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2023 eller snarest muligt. Socialrådgiveren varetager den sociale og kriminalforsorgsmæssige sagsbehandling omkring den indsatte, herunder behandling af bl.a. prøveløsladelse, udgang og udslusning. Du bliver en del af et fagligt fællesskab på i alt 10 socialrådgiver fordelt på de forskellige matrikler i Institution Midtfyn. Dine arbejdsopgaver: Koordinering af den socialfaglige indsats i samarbejde med klienter og øvrigt personale Udarbejdelse af LS/RNR screeninger Udarbejdelse af afsonings- og handleplaner på klienterne og afholdelse af modtagelsessamtaler Kvalitetssikring af indstillinger forud for drøftelse på møder f.eks. udgang og prøveløsladelser samt sikring af tidsfrister overholdes Tæt samarbejde med kommunerne i forbindelse med blandt...
Ansøgningsfrist:
05/01/2023