Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Enner Mark Fængsel

Fuldtid
Enner Mark Fængsel
Er du selvstændig og fleksibel? Kan du tale med alle typer mennesker med en anerkendende og empatisk tilgang? – og har du lyst til at være en del af hverdagen på et dynamisk fængsel med fokus på et højt fagligt niveau? Vi søger nye kollegaer til vores socialrådgiver team, der består af 8 afdelingssocialrådgivere og 1 casemanager. Fængslets socialrådgivere varetager, i tæt samarbejde med de øvrige faggrupper, den sociale- og kriminalforsorgsmæssige sagsbehandling og er ansvarlig for handleplansarbejdet omkring de indsatte med udgangspunkt i LS/RNR screeninger som man uddannes i. Endvidere består arbejdet i faglig sparring og vejledning af det uniformerede personale og dokumentation. Fængslets kapacitet er fleksibel, hvilket betyder, at afdelingerne løbende tilpasses Kriminalforsorgens behov, så afsoningspladser ændres til arrestpladser, pladser på specialafdelinger ændres til almindelige fællesskabs pladser eller noget andet. Det betyder, at man som socialrådgiver i Enner Mark...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022