Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Horsens KommuneVital Horsens - Døgnrehabilitering

Horsens KommuneVital Horsens - Døgnrehabilitering
Vi søger en ergoterapeut, som kan lide at arbejde med borgere med komplekse problemstillinger efter erhvervet hjerneskade og som trives i et tværfagligt arbejdsmiljø. Stillingen ønskes besat fra 01. december 2022. Vital Døgn Rehabilitering modtager borgere visiteret til intensivt rehabiliteringsforløb efter Sundhedsloven. Vores primær målgruppe (70%) er borgere med neurologiske diagnoser og udskrives direkte hertil fra sygehus eller Hammel Neurocenter. Afdelingen har 12 midlertidige pladser, hvor 4 af pladserne er forbeholdt borgere, der har brug for Rehabilitering på Specialiseret niveau. Vi forventer at du bidrager med den ergoterapeutiske vinkel ind i et tværfagligt samarbejde. Du vil blive en del af et ambitiøst team og indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med fysioterapeuter, sygeplejersker, plejepersonale, neurologisk lægekonsulent, neuropsykolog, socialrådgiver og talepædagoger. Sammen med dine kolleger vil du bidrage til en helhedsorienteret indsats af høj kvalitet, som...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022