Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Nyborg KommuneJuulskov Huset

Nyborg KommuneJuulskov Huset
Vi ønsker at udvide vores nuværende antal af faste vikarer. Behandlingshjemmet Juulskov Huset varetager behandlingen og understøtter udviklingen af børn og unge, som har været udsat for svære opvækstvilkår. Børnene er ofte i fejludvikling på de følelsesmæssige, sociale og kognitive områder med stort behov for omsorg og tryghed. Derfor kræver indsatsen overfor det enkelte barn en forudsigelig dagligdag, og støtte til at komme i trivsel og udvikling. Børnenes hverdag er struktureret individuelt i voksenstyrede rammer, for at minimere ydre- og indre kaos. Juulskov Huset er et højt specialiseret tilbud i Region Syddanmark under Nyborg Kommune. Det er en åben institution, som både rummer en behandlings- og nærmiljøafdeling. Juulskov Huset er derudover akut- og aflastningsinstitution for Nyborg kommune, og tilbyder overvåget og støttet samvær. Juulskov Huset er beliggende i Refsvindingeomgivet omgivet af smuk natur og rolige omgivelser. Vi søger en kommende vikar, der: Er moden og...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022