Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region MidtjyllandRP Midt Team for Ocd og Angst Lidelser Viborg

Region MidtjyllandRP Midt Team for Ocd og Angst Lidelser Viborg
Regionspsykiatrien Midt Team for OCD og Angstlidelser søger for perioden 1. januar – 31. december 2023 en barselsvikar for en af vores psykologer. Vi er en del af Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi udreder og behandler patienter med angstlidelser (panikangst/agorafobi, socialfobi, generaliseret angst, OCD og PTSD). Typisk er der tale om relativ komplicerede patienter, som ofte har flere angstlidelser samtidig og/eller andre psykiatriske lidelser. Målgruppen er patienter, som ikke har fået udbytte af den behandling, som tilbydes i den primære sundhedssektor (eksempelvis ved privatpraktiserende psykologer). Behandlingskonceptet er evidensbaseret og omfatter primært kognitiv adfærdsterapi såvel individuelt som i gruppe, inden for rammerne af de regionale behandlingspakker. Metodologisk arbejdes der både med ‘klassisk’ kognitiv adfærdsterapi og nyere tilgange, herunder ACT og Compassion-Fokuseret Terapi. Patienter med PTSD tilbydes som regel traumefokuseret behandling med enten PE...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022