Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Nordfyns KommuneBotilbud Bogense - Udviklingshæmmede

Nordfyns KommuneBotilbud Bogense - Udviklingshæmmede
Hvis du ønsker at kunne tage glad på arbejde og stadig smile, når du kører hjem, så har vi de rammer og kollegaer, som du søger. Vi er et nyetableret tilbud bestående af tre afdelinger: Botilbud Bogense - Senhjerneskade er et døgntilbud til voksne borgere (+18 år) med moderat til meget svær erhvervet hjerneskade, her i huset har vi 12 lejligheder. Botilbud Bogense - Udviklingshæmmet er et døgntilbud til voksne borgere (+18 år) med nedsatfysisk og psykisk funktionsevne, her er 9 lejligheder. Aktivitetstilbuddet er et dagtilbud , hvor borgerne visiteres efter serviceloven §104. Tilbuddet retter sig mod borgere med medfødt eller erhvervet hjerneskade. Den 1. november 2021 flyttede vi ind i de helt nye og moderne faciliteter. Disse rummer bl.a. træningsrum, sanserum, cafe, flot naturområde, skønne udeområder, personalemadordning og moderne personalefaciliteter. Alle lokaler er lyd- og lysdæmpende, der tilgodeser borgerne, som bor i huset. Du får ca. 50 dygtige og engagerede kollegaer,...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022