Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Center for Job, Uddannelse og Borgerservice

Fuldtid
Center for Job, Uddannelse og Borgerservice
Vi søger en kollega, der ønsker at bidrage til korrekt og rettidig udbetaling af forsørgelsesydelser til borgerne og refusioner til arbejdsgivere i Herlev Kommune i tæt samarbejde med Jobcentret. Dine opgaver vil eksempelvis være: Behandling af ansøgninger om blandt andet kontanthjælp, enkeltydelser og  ressourceforløbsydelse samt anmeldelser om sygedagpenge Løbende sagsbehandling herunder beregning og udbetaling af forsørgerydelser Telefonisk råd- og vejledning til borgere og arbejdsgivere Klagesagsbehandling Behandling af adviseringer, herunder partshøring Journalisering, post- og mailsortering samt økonomisk opfølgning Hvem er du: Du har en kommunal uddannelse, gerne kommunom Du har erfaring fra arbejdet med opgaver på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet herunder KSD og KY Har en positiv tilgang til udfordringer, og du trives med teamsamarbejde, hvor fælles ansvar for opgaverne er et omdrejningspunkt Har gode relationelle kompetencer og formår at kommunikere præcist og...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022