Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

KU - SUND - Kbh Ø

Fuldtid
KU - SUND - Kbh Ø
To afdelingslægestillinger er ledige til besættelse på Retspatologisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Der søges to speciallæger i retsmedicin med bred erfaring inden for det retspatologiske område. Stillingerne er ledig til besættelse den 1. januar 2023 eller snarest derefter. Om stillingerne Retspatologisk afdeling varetager de retspatologiske opgaver og den kliniske retsmedicin for Sjælland og øerne samt Bornholm. Arbejdet omfatter udførelse af retslægelige obduktioner og ligsyn. Afdelingen har CT- og MR-scanner, og der foretages skanning før obduktion. En del obduktioner gennemføres efter findestedsundersøgelse, som foretages af retsmedicinere i samarbejde med politiet og Nationalt Kriminalteknisk Center. I den kliniske retsmedicin varetages undersøgelse af levende i volds- og voldtægtssager (voksne og børn) samt undersøgelse af torturofre. Aldersvurderinger indgår ligeledes i den kliniske retsmedicin. De...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Fuldtid
KU - SUND - Kbh Ø
En stilling som radiograf er ledig til besættelse på Retspatologisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Stillingen er ledig til besættelse den 1. januar 2023 eller snarest derefter. Om stillingen Størstedelen af opgaverne på Retspatologisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut er rekvireret af myndigheder, fx politi, og omfatter retslægelige obduktioner og kliniske retsmedicin med personundersøgelser af levende. Afdelingen er opdelt i tre sektioner: Klinisk retsmedicin, morque og sektioner, og Billedanalyse og retsantropologi. I sektionen for klinisk retsmedicin varetages ca. 1000 personundersøgelser om året, mens der varetages ca. 1300 retslægelige ligsyn og 700 retslægelige obduktioner i sektionen for morque og sektion. Alle obduktioner forudgåes af post-mortem CT-skanninger (PMCT). Sektionen for Billedanalyse og Retsantropologi omfatter Retsmedicinsk billeddannelse og analyse knyttet til PMCT, Laboratorium for avanceret...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Fuldtid
KU - SUND - Kbh Ø
Ved Retspatologisk Afdeling (RPA), Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet er 1 introduktionsstilling og to uklassificerede stillinger ledige med start henholdsvis 1. januar og 1. februar 2023 eller snarest derefter. Stillingerne er tidsbegrænset til et år. Introduktionsuddannelsen omfatter indføringen i de basale kompetencer inden for retspatologi, klinisk retsmedicin og patologisk anatomi. Det tilstræbes, at mulighed for forskning indgår i ansættelsesperioden. Uddannelsesprogrammet knyttet til introduktionsstillingen kan ses på www.laegeuddannelsen.dk (Søg på de enkelte specialer: Retsmedicin). Det retslægelige arbejde Arbejdet på RPA omfatter til dels retslægelige ligsyn og obduktioner. Afdelingen har CT- og MR-scanner, og der foretages rutinemæssigt CT- scanning før en obduktion. På udvalgte sager foretages også MR-skanning. Enkelte obduktioner gennemføres efter forudgående deltagelse af retsmediciner ved findestedsundersøgelse. Både findestedsundersøgelsen og en eventuel...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022
Fuldtid
KU - SUND - Kbh Ø
Ved Retspatologisk Afdeling (RPA), Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet er 1 introduktionsstilling og to uklassificerede stillinger ledige med start henholdsvis 1. januar og 1. februar 2023 eller snarest derefter. Stillingerne er tidsbegrænset til et år. Introduktionsuddannelsen omfatter indføringen i de basale kompetencer inden for retspatologi, klinisk retsmedicin og patologisk anatomi. Det tilstræbes, at mulighed for forskning indgår i ansættelsesperioden. Uddannelsesprogrammet knyttet til introduktionsstillingen kan ses på www.laegeuddannelsen.dk (Søg på de enkelte specialer: Retsmedicin). Det retslægelige arbejde Arbejdet på RPA omfatter til dels retslægelige ligsyn og obduktioner. Afdelingen har CT- og MR-scanner, og der foretages rutinemæssigt CT- scanning før en obduktion. På udvalgte sager foretages også MR-skanning. Enkelte obduktioner gennemføres efter forudgående deltagelse af retsmediciner ved findestedsundersøgelse. Både findestedsundersøgelsen og en eventuel...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022