Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ydelse mv.

Fuldtid
Ydelse mv.
Vi søger en faglig dygtig sagsbehandler til ydelsesområdet. Har du lysten og overblikket til et bredt fagområde, kan du bevare struktur og ro i en travl hverdag – så er Ydelseskontoret i Ringsted Kommune måske stedet for dig? Om jobbet Målgruppen er borgere over 30 år. Borgere under 30 år med en kompetencegivende uddannelse samt flygtninge, der visiteres til Ringsted Kommune. Ydelseskontoret har ansvar for bevilling og udbetaling af kontanthjælp, selvforsørgelsesydelse, hjemrejseydelse, overgangsydelse og ressourceforløbsydelse. Derudover behandles der ansøgninger om enkeltydelse. Ydelseskontorets primære arbejdsopgaver er: Behandling af ansøgninger om forsørgelse Behandling af ansøgninger om enkeltydelser Særlig støtte Administration af borgeres økonomi – betaling husleje og el Sanktioner Partshøring og afgørelse i forbindelse med sagsbehandling Sagsbehandling af klager til Ankestyrelsen Afstemning konti – KY kontra OPUS Råd og vejledning til borgere personligt og telefonisk Som...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022