Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Rådhus Distrikt

Fuldtid
Rådhus Distrikt
Har du lyst og mod til at være med til, når sygeplejen i Hørsholm Hjemmepleje styrkes for at imødekomme den øgede kompleksitet i sygeplejeopgaverne. I Hjemmeplejehuset arbejder alle faggrupper tæt sammen om borgerne. Hjemmesygeplejerskerne er organiseret i de enkelte distrikter (i alt 3 dagdistrikter og 1 aften/nat distrikt), som hver består af distriktsleder, hjemmesygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Det gode samarbejde og inddragelse af borger/pårørende er en grundsten i den positive borger oplevelse. Vi arbejder tæt sammen med visitationen og træningsområdet. Og eksternt med de praktiserende læger, hospital mm. Hvis du har særlig interesse eller erfaring indenfor diabetes, så har vi en ledig funktion som specialist. Målgruppen for diabetesindsatsen er overvejende borgere i hjemmeplejen/hjemmesygeplejen med dels forebyggende indsats såvel som behandling. Som specialist vil du skulle undervise borgere på Forløbsprogram for Diabetes i...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022