Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Områdekontor Hobro

Fuldtid
Områdekontor Hobro
Vil du være med til at styrke kriminalforsorgens indsats over for radikalisering og voldelig ekstremisme? I sikkerhedsenheden for Område Midt- og Nordjylland søger vi en medarbejder med en psykologfaglig profil. Kriminalforsorgens sikkerhedsorganisation fortsætter udviklingen af metoder for, hvordan kriminalforsorgen arbejder med terrordømte og indsatte, der er radikaliserede eller voldelige ekstremistiske. Et af de nye tiltag er implementering af et systematisk og specialiseret internationalt anvendt risikovurderingsværktøj. Det skal sikre, at disse indsatte håndteres bedst muligt med udgangspunkt i deres specifikke risikoprofil og afdække potentiale for forebyggelse. Derfor har vi brug for en psykolog faglig profil med erfaring med bl.a. screening og visitationsprocesser. Sikkerhedsenheden har det operationelle ansvar for sikkerheden i de institutioner, der er i området, og bidrager til et vedvarende højt sikkerhedsniveau for ansatte og indsatte. Sikkerhedsenheden har derfor en...
Ansøgningsfrist:
30/11/2022